Zachte heelmeesters

In een serie komen aspecten van onze gezondheidszorg aan bod - in het bijzonder medicijnprijzen. Het doel is een kant te laten zien die weinig belicht wordt zoals:

  • Medicijnen kopen in het buitenland voor eigen gebruik
  • Hoe multinationals non-profit-instellingen naar hun hand zetten
  • Wat de overheid kan doen om marktfalen te voorkomen

De artikelen:

Losse items:

Deel I: De doodlopende weg van onderhandelen met farmaceuten, de kostprijzen en verkoopprijzen, het marktfalen en wat de overheid zou kunnen doen.

Deel II: Medicijnen kopen in het buitenland, de rol van Interpol en gedoogbeleid voor niet commercieel gebruik.

Deel III: De lobby van farmaceuten, de misleiding.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie