Steen

Werken met "steen"

 • Als er over delen gesproken wordt dan worden volumedelen bedoeld, niet massadelen.
 • Dun beton is vaak fijn om te storten maar is ook vaak verzwakt door teveel water, lees hierna.

Beton ontstaat door een chemische reactie van cement (bindmiddel) met water en toeslagstoffen als zand en grind. Zorg dat alles voldoende vochtig blijft om "verbranden" te voorkomen, waarbij gebrek aan water de reactie verknoeit. Voorbehandeling van ondergrond en bakstenen: voldoende vocht en eventueel "aanbranden" met puur cement, bijvoorbeeld cementoplossing met kwast, plantenspuit met water en cementpoeder.

Recept beton

 • De 1-2-3-regel: 1 deel Portland-cement, 2 delen zand en 3 delen grind. Let op, dit zijn volumedelen (bijvoorbeeld volle emmers).
 • Eerst zand en grind mengen, dan cement erbij mengen, dan water toevoegen tot gewenste dikte. Zorg voor goede menging bij iedere stap.
 • Let op de W/C-factor, de watercementfactor, een massafactor (gewicht dus en niet volume). Te weinig water levert slecht beton dat moeilijk verwerkbaar is omdat niet al het bindmiddel (cement) kan reageren met water. Teveel water levert zwak beton op met minder weerstand tegen milieu-invloeden, "water is vergif voor beton". De minimale factor om een volledige reactie te krijgen is 0.3, 7.5 liter water op 25 kg cement. Redelijke factoren liggen tussen 0.4 en 0.6, dus tussen 10 en 15 liter water per zak cement van 25 kg. Nogmaals: de factor zo laag mogelijk houden maar niet onder 0.3.

Rekenen

 • Rekenregel volume en massa: 1 liter beton = 2.5 kg, 1 ton beton is 400 liter. Uiterst grof gerekend maar vaak goed genoeg.
 • Let op met volume en massa, alles bij elkaar betekent dat ruimte tussen grind opgevuld wordt met zand en cement, de soortelijke massa (kg/liter) gaat na mengen omhoog.
 • Voor beton kun je rekenen met ~2.5 kg/liter, heb je 1000 liter beton nodig dan moet je 2500 kg beton maken. Voor de volledigheid: zand en grind heeft een soortelijke massa van ongeveer 1.6 kg/liter
 • Soortelijke massa
  • Cement: 1.25 kg/dm3 (25 kg = 20 liter)
  • Zand: 1.3 kg/dm3
  • Grind: 1.7 kg/dm3

Normale mortels

 • Normale mortels zijn verdeeld in klassen M1, M2, ... M5. M1 is het sterkst en heeft het meeste cement maar is minst makkelijk te verwerken, kalk maakt mortels smeuïg.
 • Basisrecept: 1:3, dus 1 emmer Portlandcement op 3 emmers zand. 1:4 wordt ook gebruikt.

Kalk

 • De stoffen:
  • Ca(OH)2 is Calciumhydroxide, ook wel gewoon kalk, vette kalk, gebluste kalk, natte kalk, putkalk genoemd. Het ontstaat na "blussen" met water van CaO.
  • CaO is Calciumoxide is ongebluste kalk, een grondstof voor Ca(OH)2 en veroorzaakt letsel bij contact. Bijvoorbeeld gemaakt door het branden van schelpen.
  • CaCO3 is Calciumcarbonaat, de stof waaruit kalksteen en schelpenkalk is opgebouwd. CaCO3 is ook de stof die uiteindelijk ontstaat als de mortel reageert met CO2 (kooldioxide) uit de lucht, een zeer traag proces waardoor kalkspecie na honderden jaren opnieuw gebruikt kan worden.

Speciale kalkmortels

 • Een basisrecept: 1 volumedeel plus 2 volumedelen zand
 • Spelen is mogelijk door de kleur te beïnvloeden middels rivierzand of zilverzand.
 • Door, zo beperkt mogelijk, (wit) Portlandcement toe te voegen kan de sterkte beïnvloed worden.
  • Voor oude voegen is bijvoorbeeld 1 deel kalk met ~3 delen rivierzand met optioneel ~1 deel witte Portland-cement een oplossing. Van zilverzand wordt de voeg lichter als dat gewenst is. Oude voegen zijn vaak crèmekleurig en zonder sponzen wordt een voeg uitgesproken wit, lichtgrijs.
 • Door voegen met een natte spons of lap op te schonen lost de buitenste kalk (en Portland-cement) op en is de kleur van het zand beter zichtbaar

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie